Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik Żnin

Historia spółdzielni

Wzorując się na założonej w 1900r. przez Ks. Piotra Wawrzyniaka w niedalekim Mogilnie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, w 1905 r. powstała Spółdzielnia „Rolnik” w Żninie, która działała i rozwijała się aż do wybuchu II wojny światowej. Zajmowała się ona zaopatrywaniem rolników w nawozy sztuczne, nasiona i paszę oraz ułatwiała zbyt zboża.

Działalność Spółdzielni wznowiona została w czerwcu 1945 r., kiedy to grupa trzynastu założycieli podpisując statut, przejęła przedsiębiorstwo pod nazwą Dom Zbożowy. W dzierżawionym budynku nowo utworzona Spółdzielnia o nazwie GS Żnin-Wschód, prowadziła skup zboża, żywca, jaj oraz sprzedaż nawozów, pasz i węgla. Posiadała również kilka sklepów w okolicznych miejscowościach. W tym samym okresie powstała również Spółdzielnia Żnin-Zachód z siedzibą przy ulicy Kościelnej, posiadająca sklepy oraz ośrodki maszynowe w Słębowie i Bekanówce.

W 1950 r. doszło do połączenia GS Żnin-Zachód z GS Żarczyn i utworzenia filii w Dziewierzewie. W 1973 r. w wyniku połączenia dwóch istniejących w Żninie spółdzielni powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zajmująca się handlem detalicznym, skupem zbóż, złomu, wełny i żywca oraz sprzedażą węgla i artykułów masowych, mająca w posiadaniu piekarnię, ciastkarnię, masarnię, rzeźnię, wytwórnię wód gazowanych i mieszalnię pasz.

Obecnie funkcjonująca nazwa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” w Żninie została przyjęta 15.06.1990 r. W tym też okresie nastąpiło zderzenie z gospodarką rynkową, które doprowadziło do ograniczenia rynków zbytu Spółdzielni i utraty jej dominującej roli w obsłudze rolnictwa. Trwało to do roku 1998. Wówczas, po zmianie składu Rady Nadzorczej rozpoczął się proces głębokiej restrukturyzacji firmy. Nieudana próba przywrócenia dominującej roli Spółdzielni w zakresie obsługi rolnictwa, zakończyła się w roku 2001 likwidacją działu obrotu rolnego i sprzedażą zbędnego majątku. Uzyskane ze sprzedaży środki zostały zainwestowane w rozwój kierunków strategicznych dla rozwoju Spółdzielni.

Kontakt

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik Żnin

700-lecia 32, 88-400 Żnin

tel. +48 52 303 10 68

fax +48 52 303 10 69